Na- en bijscholing


Eén van de instrumenten waarmee de VIT toeziet op de kwaliteit van aangesloten therapeuten is de na- en bijscholing.

De VIT vindt het uitermate belangrijk dat haar leden zich vakinhoudelijk en persoonlijk blijven ontwikkelen. De therapeuten zijn dan ook verplicht jaarlijks verslag te doen van hun na- en bijscholing.