Wat verwacht de VIT


De VIT verwacht van haar leden betrokkenheid bij de vereniging. Dat uit zich in het bezoeken van de algemene ledenvergadering, meedenken over de koers van het beleid en incidenteel een taak op zich nemen voor een commissie of werkgroep.

De VIT heeft een beroepsprofiel waarin staat omschreven wat het beroep van integraal therapeut inhoudt en een beroepscode waaraan ieder lid van de VIT gehouden is.

Kwaliteit borgen vraagt van leden het volgende:

  • Jaarlijks voldoen aan de vereisten van na- en bijscholing, intervisie en de vijfjaarlijks visitatie
  • Meedoen aan het cliëntenonderzoek
  • Je houden aan de beroepscode
  • Je houden aan het klachtenreglement van de VIT gebaseerd op de Wkkgz, en registratie bij geschilleninstantie de SCAG
  • Je houden aan het tuchtrecht van de koepel waarbij je bent aangesloten
  • Jaarlijks tijdig de vastgestelde contributie betalen
  • Tijdig mutaties in adresgegevens of anderszins relevante gegevens aan het secretariaat doorgeven en/of doorvoeren in Mijn VIT