Wat biedt de VIT


Wat biedt de VIT

De VIT behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden binnen het complementaire alternatieve veld bij belangrijke spelers in het maatschappelijk veld. Te denken aan de koepels RBCZ en de NAP, zorgverzekeraars en de overheid. Zo participeert de VIT in de RBCZ Sector Psychosociaal, een belangrijk orgaan waar beleid wordt gemaakt en vastgesteld. Ook volgt zij de ontwikkelingen binnen de NAP en zal zij waar nodig bijdragen aan uitgezet beleid dat verplicht is gesteld door derden, zoals de zorgverzekeraars en VWS. Zo heeft zij de invoering van de Wkkgz op de voet gevolgd en voor haar leden het klachtenbeleid hierop aangepast.

Inspiratie – stimulans - netwerk

De VIT faciliteert leden in de ontwikkeling van hun therapeutschap, ondernemerschap en in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit doet zij door het aanbieden van:

 • Een jaarlijkse Inspiratiedag voor de leden
 • Een workshop na iedere algemene ledenvergadering
 • Kennismakingsmiddagen voor nieuwe leden
 • Een secretariaat dat vragen van leden snel en deskundig beantwoordt
 • Een juridische vraagbaak: juridische vragen van leden worden door een jurist beantwoord
 • Informatie over ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg van de complementair alternatieve zorg
 • Het prikbord op het interne gedeelte van de VIT website. Deze biedt de mogelijkheid om (inhoudelijke) vragen te stellen aan collega-therapeuten en elkaar te inspireren
 • Een netwerk verspreid over het hele land; verbinding met enthousiaste collega’s en uitwisseling van kennis en ervaring tussen kindertherapeuten en therapeuten die met volwassenen werken
 • Nieuwsbrieven
 • Collectieve aansluiting bij de SCAG

 

En door de netwerken waarin de VIT participeert, zoals:

 • Deelname aan het Kindertherapeutennetwerk
 • Deelname aan  de werkgroep RBCZ kinder- en jeugdtherapeuten
 • Deelname aan het Team Up project, een project van WarChild, Unicef en Save the Children voor kinderen in AZC’s, waar kindertherapeuten een belangrijke bijdrage aan leveren
 • Deelname aan de RBCZ Sector Psychosociaal

Zorg voor Kwaliteit

De VIT faciliteert haar leden in kwaliteitsontwikkeling en borgt kwaliteit door:

 • een toelatingsgesprek met kandidaat-leden
 • een professioneel kader (beroepscode, beroepsprofiel)
 • herregistratie, waarin intervisie, na- en bijscholing en het volgen van vakliteratuur jaarlijks worden getoetst
 • vijfjaarlijkse visitatie
 • doorlopend cliënttevredenheidonderzoek
 • klachtenafhandeling volgens de Wkkgz (klachtenfunctionaris en geschilleninstantie)
 • vertrouwenspersoon
 • workshops ter introductie van na- en bijscholing
 • een professioneel secretariaat

 

Met diverse instrumenten werkt de VIT aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de hulpverlening van haar leden en maakt deze zichtbaar naar buiten toe.
Op deze wijze realiseert de VIT dat de hulpverlening van VIT therapeuten bekend staat als kwalitatief hoogwaardig, aansluitend op de individuele behoeften van de cliënt en laagdrempelig, wat wil zeggen: geen wachtlijsten, betaalbaar en toegankelijk.