Studentlidmaatschap


De VIT verwelkomt ook therapeuten in opleiding. Zij komen in aanmerking voor het studentlidmaatschap. Zo kun je je voorbereiden op wat lidmaatschap van een beroepsvereniging voor een therapeut inhoudt. Het stelt je ook in de gelegenheid een netwerk met (ervaren) collega’s op te bouwen.  Heb je interesse voor het studentlidmaatschap lees dan hier rustig door wat de voorwaarden zijn. Je kunt je aanmelden door hier te klikken. 

Waar een * staat in de vragenlijst, moet je de vraag invullen.
Klik hier voor het privacyreglement van de VIT.

Aanmeldingsvoorwaarden

Je kunt je als therapeut in opleiding aanmelden als studentlid wanneer:

 • je beschikt over een diploma van een vooropleiding op minimaal Hbo niveau;
 • je zit in het laatste of voorlaatste jaar van jouw beroepsopleiding. We vragen je om een bewijs hiervan;
 • je jouw praktijk tijdens de opleiding uitoefent onder supervisie. De opleiding is verantwoordelijk voor de stage- en/of praktijkbegeleiding. We vragen je om een bewijs hiervan;
 • je de opleiding volgt bij één van de volgende instituten:
  • NAvP Nederlandse Academie voor Psychotherapie (integratieve psychotherapie, hypnotherapie en integratieve kindertherapie)
  • Opleidingen van BGL & Partners
  • Jungiaans Instituut
  • Trance Art (hypnotherapie)
  • Vesta, Academie voor integratieve Psychotherapie
  • Groundwork (Christelijke Integratieve Therapie)
  • Coachopleiding Zijnsoriëntatie
  • School voor Zijnsoriëntatie
  • Therapeutenopleiding Interactionele Vormgeving / Educatie Academie (België, Berchem)
  • A.I.H.P. – Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie (voorheen AIP) (België, Gent).

 

Mocht jouw opleiding hier niet bijstaan en je hebt belangstelling voor lidmaatschap, neem dan contact op met het secretariaat van de VIT. Mogelijk kan deze opleiding na screening toch erkend worden.

Voldoen aan de Wkkgz

Als studentlid kunnen jouw cliënten niet in aanmerking komen voor vergoeding van sessies door zorgverzekeraars, omdat je nog niet voldoet aan de eisen die een zorgverzekeraar stelt. Wel is het zo dat je onder de Wkkgz valt.

Op 1 januari 2017 is de klachtwet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) ingegaan die ook geldt voor zorgaanbieders in de complementaire alternatieve zorg. Therapeuten in opleiding vallen eveneens onder deze wet. Daarom vragen wij hen bij lidmaatschap van de VIT, conform de wet:

 • een recente VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) Je krijgt hiervoor aanwijzingen van het secretariaat;
 • zich te laten registreren bij de Geschilleninstantie SCAG en daaruit voortvloeiend
 • een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

Het secretariaat van de VIT ondersteunt en adviseert je hierin.

De kosten

De kosten voor het studentlidmaatschap zijn eenmalig € 15,00 voor de intake en € 60,00 contributie per kalenderjaar.

Duur studentlidmaatschap

Het student-lidmaatschap duurt maximaal twee jaar. Het lidmaatschap eindigt ook na het behalen van jouw diploma. Je kunt dan het studentlidmaatschap omzetten in het therapeutlidmaatschap. Neem dan contact op met het secretariaat. Zij helpen je verder.

Wil je dit niet dan kun je jouw studentlidmaatschap beëindigen door vóór 1 november van het kalenderjaar het secretariaat dit per e-mail te laten weten.