Intervisie


VIT leden hebben frequent overleg met collega therapeuten over hun functioneren in werksituaties. Tijdens deze verplichte intervisiebijeenkomsten wordt er op een open, persoonlijke en respectvolle manier gereflecteerd op eigen handelen en het handelen van de ander. Het doel hiervan is dat het functioneren van de therapeut zich blijft ontwikkelen.