Intervisie


VIT leden hebben frequent overleg met collega therapeuten over hun functioneren in werksituaties. Tijdens deze verplichte intervisiebijeenkomsten wordt op een open, persoonlijke en respectvolle manier gereflecteerd op het eigen handelen en het handelen van de intervisiegenoten. Het doel hiervan is dat de therapeut zijn professioneel handelen blijft ontwikkelen.