Intervisie – toelichting


Minimaal 15 logboekuren per jaar.

Het surplus aan logboekuren mag tot een maximum van 5 logboekuren worden meegenomen naar het
volgend jaar. Een eventueel tekort MOET in het jaar erna ingelopen worden. Een eventueel te veel of te weinig aan uren wordt door het secretariaat ingevuld.

De VIT hanteert een minimum van 4 leden per intervisiegroep en – bijeenkomst.
Heeft een groep voor het tweede jaar te weinig deelnemers, dan zal overleg met het bestuur volgen.

Per bijeenkomst dient te worden ingevuld op een intervisieformulier:

  • De datum van de bijeenkomst
  • De namen van de deelnemers
  • Van elke deelnemer een handtekening/paraaf (dus ook van jezelf!)

Klik hier voor een voorbeeld van ‘de aftekenlijst’. Aftekenlijst/intervisieformulier dient na invulling als bewijs geüpload te
worden in het logboek. De uren tellen alleen mee mét een aftekenlijst zoals hiervoor beschreven!
Visitatie valt hier ook onder. Je kunt hier 2 uur voor een visitatie noteren.