Doorlopende Professionele Educatie Psychotherapie – toelichting


Minimaal 15 Logboekuren per jaar.
1 Logboekuur staat gelijk aan 1 effectief contactuur, d.w.z. aantoonbare aanwezigheid bij een les, workshop,
congres. Voorbereiding, reistijd, pauzes, studiebelastingsuren etc. tellen niet mee.
Voor een dag bijscholing hanteert de commissie een norm van maximaal 6 logboekuren, voor een dagdeel
maximaal 3 uren, tenzij anders vermeld op het deelnamebewijs.

De door de VIT georganiseerde bijscholingen worden als volgt gewaardeerd:

  • VIT-workshop (na een ALV): 2 Logboekuren
  • VIT-Inspiratiedag: 3 Logboekuren

Het betreft hier het volgen van een aanvullende opleiding en/of het bijwonen van studiedagen, workshops,
congressen e.d.. Dit kan zowel binnen je eigen modaliteit (studierichting) zijn als daarbuiten, maar het moet
wel om psychotherapie gaan gericht op de scholing van therapeuten. Trainingen gericht op persoonlijke
ontwikkeling (bijv. een mindfulnesstraining of je wekelijkse yogales) vallen niet onder bijscholing.
Bij eventuele twijfel of een cursus of workshop valt binnen de eisen leggen we deze voor aan de
Commissie Na- en Bijscholing (Nabij) of het bestuur van de VIT.

Na- en bijscholing in het kader van de PsBK.
Het is verplicht vanuit de zorgverzekeraars om elk jaar één dag, dus 2 dagdelen van 3 uur, bij te scholen in het
kader van de PsBK.  De bijscholingsverplichting geldt ook voor de ECP-houders. Deze uren maken deel uit van het totaal van 15 uren bij- en nascholing.
Het belangrijkste van de bij- en nascholing PsBK en/of MBK is dat het onderwerp van deze scholing gelinkt is
aan een onderwerp uit de PLATO eindtermen. Dit kan een herhaling, verdieping, aanvulling of uitbreiding zijn
op deze onderwerpen. Bij herhaling gaat het om leerstof over onderwerpen of eindtermen die al in de
opleiding tot het diploma psychosociale basiskennis is aangeboden, terwijl het bij verdieping gaat om
onderwerpen met een hogere moeilijkheidsgraad van reeds eerder aangeboden leerstof. De cursus kan ook
een aanvulling of een uitbreiding vormen op de reeds eerder aangeboden stof.

Klik hier voor het document met de eindtermen.

Een opleiding die doorloopt in een volgend kalenderjaar voer je op in het jaar dat de opleiding is afgerond, als
je geen tussentijds bewijs van dat jaar kunt opvoeren. Je zet de opleiding dan wel in het overzicht, met de uren
op 0. Bij opmerking schrijf je: opleiding … wordt in …. afgerond. De commissie weet dan dat er het volgend jaar
extra uren worden opgevoerd, als evt compensatie.

Over schriftelijke opleidingen, bv CIVAS, zonder contacturen maar met opdrachten waarop feedback wordt
gegeven, is nog overleg gaande met het bestuur over het toe te kennen aantal logboekuren.

Let op! ALTIJD EEN BEWIJS VAN DEELNAME UPLOADEN, ZONDER BEWIJS TELLEN DE UREN NIET MEE!
De VIT accepteert de volgende bewijzen van deelname:

  • diploma
  • certificaat van deelname (met datum en aantal contacturen)
  • verklaring van aanwezigheid (met datum en aantal contacturen), kan ook een email van de organisator zijn

NIET geaccepteerd zijn bijvoorbeeld:

  •  een factuur, dit is geen bewijs van deelname
  •  een uitnodiging
  •  je inschrijving
  • een routebeschrijving
  • een folder

Het saldo van vorig jaar is ingevuld. Het surplus aan logboekuren mag tot een maximum van
20 logboekuren worden meegenomen naar het volgend jaar. Het surplus wordt na goedkeuring van de commissie door het secretariaat in je volgende logboek opgenomen.

Een eventueel tekort MOET in het jaar erna ingehaald (gecompenseerd) worden. Ook eventuele compensatie wordt door het secretariaat ingevuld.
Is het de eerste keer dat je het logboek invult (dus als je net lid geworden bent), dan begin je op 0.