Over VIT Therapeuten


VIT therapeuten zijn geschoold in tenminste één van de volgende disciplines:

Psychosociale hulp op maat

VIT therapeuten bieden psychosociale hulp op maat. Zij hanteren geen standaard aanpak maar stemmen af op de individuele behoefte van de cliënt. Per sessie bekijkt de therapeut welke aanpak het beste bij de cliënt aansluit op dat moment. Daarbij stimuleert de therapeut de cliënt om zijn/haar zelfhelend vermogen aan te spreken, zodat de cliënt (weer) in harmonie met zichzelf en zijn/haar omgeving kan leven. VIT therapeuten werken vanuit het besef dat een cliënt niet zijn klacht is, maar een klacht heeft. Zij hebben aandacht voor de lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele dimensie van de cliënt (integrale aanpak).

Indien nodig werkt de therapeut samen met, of verwijst de therapeut door naar andere beroepsbeoefenaars in zowel de reguliere als de niet-reguliere hulpverlening.

Kortdurende begeleiding

Gemiddeld genomen heeft een cliënt tussen de 5 en de 20 sessies nodig bij een VIT therapeut. Uiteraard is dit aantal afhankelijk van de hulpvraag en de specifieke situatie van de cliënt en de therapeut.

Therapievormen en specialisaties
Binnen hun eigen discipline als kindertherapeut, jongerentherapeut of therapeut voor volwassenen, kunnen VIT therapeuten verschillende therapievormen hanteren. Voorbeelden zijn integratieve psychotherapie, hypnotherapie, lichaamsgerichte psychotherapie, analytische therapie, zijnsoriëntatie, systemisch werken, psycho-energetisch werken. Deze worden ingezet afhankelijk van de cliënt, zijn hulpvraag en de werkwijze van de therapeut.

Ook kunnen VIT therapeuten gespecialiseerd zijn in bepaalde thematiek. Het bieden van psycho-oncologische therapie is daar een voorbeeld van.

Meer informatie over de specifieke methodieken waarmee een VIT therapeut werkt en de mogelijke specialisatie(s) van de betreffende therapeut, vindt u op zijn of haar eigen website.

Opleiding

Alle VIT therapeuten zijn op minimaal hbo niveau geschoold en hebben een 3 à 4 jarige therapie-opleiding gevolgd. Een belangrijke pijler in de beroepsmatige ontwikkeling van VIT therapeuten is de aandacht voor hun persoonlijke ontwikkelingsproces, zowel tijdens hun opleiding als tijdens hun praktijkvoering.
Zie ook kwaliteitsbewaking.