Organisatie


Het bestuur van de VIT legt samen met de leden de kwaliteitscriteria voor de VIT-therapeut vast.
Zij bewaakt, stimuleert en controleert deze. De commissies zijn onmisbaar voor de uitvoering van het beleid. 
In de uitvoering van hun werk worden de commissies en het bestuur ondersteund door het secretariaat.
Zie het organigram. 

Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

voorzitter                       drs. Anneke Dorrestein   voorzitter@vit-therapeuten.nl
secretaris                      drs. Noëlle van Geene     secretaris@vit-therapeuten.nl
penningmeester           Peter van Lier                   penningmeester@vit-therapeuten.nl
algemeen bestuurslid  Giep van Werven
algemeen bestuurslid  drs. Dimitri Roudenko      dimitri-roudenko@vit-therapeuten.nl