Giep stopt, maar blijft!


Op de laatste ALV van 1 april nam Giep van Werven afscheid als bestuurslid. Jarenlang is hij als expert op het gebied van financiën bestuurslid geweest. Vanaf het begin is hij betrokken geweest bij de Vereniging, maar is niet de oprichter. Dat waren Henk Riesmeijer, Jef Magermans, Marijke van Noordenne en Annie Ketterings. Geïnspireerd door de holistische aanpak heeft hij zich aangesloten bij de Vereniging.
“Ik kom helemaal niet uit de zorg. Ik werkte in de zakenwereld. Na mijn bijna dood ervaring in 1988 veranderde alles voor me en heb ik ook mijn werk anders opgepakt”, zo vertelt Giep.
Hij heeft hierover een boek en een film gemaakt.
In het boek Een korreltje vertrouwen en een halve gram moed beschrijft Giep  de boeiende ervaringsreis van iemand die door een flits van besef hoe het leven in al zijn volheid kan zijn, besluit zijn mechanisch bestaan achter zich te laten. Op weg naar onbekende verten, op weg naar ‘het leven’. Met vallen en opstaan, maar met schitterende uitzichten. (tekst  www.levenskunst.org)
“Ik kreeg een andere mindset en sloot me aan bij de NFPN en heb een driejarige opleiding gevolgd. In 1992 startte ik met een praktijk in Apeldoorn. Ik leg nadruk op hoe mensen hun bewustzijn tonen met ons gekregen pakketje op deze wereld. Voorbij de dualiteit en werken met energie, dat is mijn inzet Het gaat om het proces dat een mens doormaakt.”
Na de start van zijn lidmaatschap in 1994, kwam hij in het bestuur om te helpen met financiële zaken. Daarna is hij gestopt om in 2009 weer deel te nemen aan het bestuur. En zo volgende nog enkele bestuursperioden om de vereniging te versterken.
“Er heeft een enorme professionalisering van de VIT plaatsgevonden. Ik vond borging van kwaliteiten en werkprocessen erg belangrijk. De kwaliteit van de VIT als organisatie is sterk verbeterd en zij kan zich als groeiende organisatie meten met andere beroepsverenigingen. Ik vind het belangrijk om ook op de langere termijn te kijken wat de VIT in de zorgstructuur kan doen. Ook de plek binnen de RBCZ (en daarmee de invloed die uitgeoefend kan worden) is van groot belang.”
Ik vraag Giep wat zijn de dromen voor de VIT nog zijn.
“Vooral verder groeien in het professioneel zijn en invloed blijven uitoefenen op de zorgstructuur en de kwaliteit van ons werk gericht naar voren brengen. Ook samenwerken met het reguliere veld is daarvoor van belang. Wat kunnen wij in het veld dat sterk door verzekeraars wordt bepaald? Blijft de vrije keuze van mensen bestaan en wat kunnen wij eraan bijdragen. Daarin kan een sterke Vereniging  een grote rol spelen.”
Samen met Jannet Prinsen werkt Giep sinds 2015 in praktijk Levenskunst. Hij begeleidt (vooral) volwassenen die willen weten hoe ze grip op hun eigen leven kunnen krijgen, als ze de koers zijn kwijtgeraakt. “Met dit werk wil ik ook zo lang mogelijk verder gaan. Ik maak wel bewuste keuzes in periodes minder werken of lekker op reis gaan. Maar ik blijf bij de VIT betrokken en wil ook zeker mijn expertise nog inzetten voor de VIT.”

Yvon Schuler