PraktijkProfiel


Naam Praktijk                     Coby Wille Praktijk voor Integratieve Kinder- en Jongerentherapie
Praktijkhouder                    Coby Wille
Locatie(s)                           Friesland: Tzum
Website                              www.cobywille.nl (www.bernewille.nl)

Coby geeft aan dat ze sinds 2010 haar eigen praktijk heeft gevestigd in de zorginstelling (boerderij) die zij samen met haar man heeft opgezet. De expertise heeft zij opgebouwd op verscheidene scholen als leerkracht en ib-er in het basis en speciaal onderwijs). Op de zorginstelling was er behoefte aan meer ondersteuning en behandeling wat haar gestimuleerd heeft om de opleiding Integratieve Psychotherapie te volgen. In 2013 is zij afgestudeerd en afgelopen jaar heeft zij de opleiding verrijkt met de specialisatie “Integratieve Jongerentherapie” (de Druppelacademy).

“In de opleiding heb ik het volgende vooral geleerd: Het kind centraal stellen, het kind lezen en vanuit de integratieve gedachtegoed kijken naar de hele mens.”

Dat de praktijk van Coby gekoppeld is aan en op de plek van de zorginstelling is gevestigd geeft haar legio aan interventie mogelijkheden. “Afhankelijk van wat het kind nodig heeft, geeft deze plek mij in de behandeling van kinderen een breed spectrum. Ik heb de binnen – en buitenruimte om een variatie aan spelvormen en activiteiten te organiseren.
Daarnaast zijn er rustige ruimten en interventiemogelijkheden die niet alle praktijken kunnen bieden. Tijdens de omgang met dieren of het werken in de tuin en omgeving ontstaan er vaak mooie interacties waarbij ik mijn therapeutische expertise kan inzetten.  Deze vorm van werken sluit aan bij mijn persoonlijkheid en maakt het werk zo gevarieerd.

Casus

Client J. is een jongen van 16 jaar (op emotioneel gebied 12 jaar). Sinds twee jaar woont J. op een woongroep in Franeker. De leiding van de groep ervaart J. als een lieve, beschadigde jongen die op zoek is naar zijn identiteit. J. uit depressief, nonchalant en egocentrisch gedrag. Zijn vader woont in Curaçao en zijn moeder in Drachten. Eenmaal per drie weken bezoekt J. zijn moeder.

Hulpvraag:

HT: geen zin in het leven, weinig motivatie, futloos
GT: levenslust, toename intrinsieke motivatie, energie

De eerste vier sessies uit J. zich niet of matig en trekt zich terug in zijn ruime hoodie met capuchon. J. praat weinig en beantwoord vragen met “ja” of “nee”. J. is gefocust op zijn mobiel en laat hem enkele minuten los wanneer ik hiernaar vraag.

Op de dag van de vijfde sessie is het warm en J. geeft aan hier last van te hebben. Ik stel voor om een kanotocht te maken. J. kijkt mij uitdagend aan en zegt vol overtuiging “zeker!”.

J. trekt zijn zwarte hoodie uit en stapt zonder problemen in de tweepersoonskano. J. zit voor waardoor wij geen oogcontact hebben. Ik stel J. een vraag en vervolgens vertelt J. over zijn verleden (ervaringen met vader), zijn angst, zijn twijfels en ideeën. Er zit een cliënt in de kano die zich ontspant, veilig voelt en zich verwondert over de natuur. Een uur lang is de sessie gevuld met dialogen en verwondering. Ik laat J. de route bepalen en laat het kanoën bewust regelmatig aan hem over.

De sessie hierna zie ik weer de meer gesloten J. zijn houding is wel veranderd. Er is meer oogcontact en zijn mobielgebruik is sterk afgenomen.

“De begeleider van de groep had mij na de laatste sessie benaderd en verteld over de verandering in gedrag. J. had hulp geïnitieerd en was meer tevreden (toename intrinsieke motivatie) toonde. De band met J. groeide, J. uitte zich meer en kon meer reflecteren op zijn eigen gedrag.  Na 13 sessies hebben we de therapie met succes afgesloten. Tijdens de laatste sessie hebben we de paarden verzorgd en is hij trots met een aantal foto’s, waaronder de foto’s van het kanoën, vertrokken.”

Coby geeft aan dat het spontaan inzetten van bovenstaande interventie zorgde voor afleiding, autonomie en openheid. “Het is een rijkdom om een keuze te kunnen maken uit verscheidene interventies. Integratieve therapie biedt deze mogelijkheid en de omgeving die ik kan benutten geeft daar een extra dimensie aan.” Het spontaan kunnen reageren op wat zich voordoet aan mogelijkheden is voor haar een must.

Inmiddels is Coby de zorgboerderij langzaam aan het overdragen om zich meer te kunnen richten op de individuele behandeling van kinderen, jongeren en ouders. “De koppeling praktijk en zorgboerderij zal langzaam minder worden. Het werk als therapeut blijf ik waarschijnlijk nog wel een tijd doen. Alhoewel de reisprikkels weer gaan opspelen. Wie weet toch weer wat meer reizen. Maar het werk blijft zeer boeiend.”