Interview Hans van der Esch


Op de ALV van 2 april jl. werd Hans van der Esch benoemd tot erelid van de VIT. Aangezien nog niet iedereen hem zal kennen, wilden we toch wat achtergrond informatie geven. Hans is opgeleid in de Germanistiek (talen achtergrond) en ging het onderwijs in. Eerst voortgezet onderwijs. Op de nieuwe lerarenopleiding heeft hij parttime gewerkt tot aan zijn pensioen. In 1997 werd Hans student aan de Academie voor Psychotherapie en in 1998 sloot hij zich aan bij de VIT als student-lid. Nu is hij al 24 jaar verbonden aan deze beroepsvereniging.

“Natuurlijk was het bedoeling om een zelfstandige praktijk op te zetten na mijn studie, maar soms loopt het leven anders. Ik werd benaderd door de Academie in Amsterdam of ik leiding wilde geven aan de onderwijsontwikkeling en implementatie van vernieuwingen. Aangezien ik dit ook op de lerarenopleiding had aangepakt, was het een mooie uitdaging. Ik ben daar 1 tot 3 dagen gaan werken en startte mijn kleinschalige praktijk in de buurt van de Academie. Dat was een praktische oplossing tot 2002. Toen was mijn garage aan huis verbouwd tot eigen praktijk. Ook heel prettig. Ik had 1,5 dag mijn praktijk en in de avonduren zag ik ook cliënten en deed supervisie voor de Academie. In 2012 ben ik gestopt met onderwijswerk en heb me volledig op mijn praktijk gericht www.spirabilis@planet.nl  .  Soms ontwikkel ik nog een cursus of kleine opleiding. Dat geef ik dan twee keer. Dan wil ik weer iets anders. Ik blijf in ontwikkeling. Door in mijn praktijk te blijven werken (twee dagen per week), voel ik dat ik betrokken blijf bij de maatschappij. Ook in deze levensfase is dat heel stimulerend.”

Op de vraag of Hans een specifieke insteek gekozen heeft voor zijn praktijk (naast de integratieve aanpak) geeft Hans aan: “Werken op het onbewuste niveau in de binnenwereld heeft mij altijd sterk getrokken. Naast hypnotherapie en het gebruik van dromen in de behandeling , heb ik systemisch werk en relatietherapie verder uitgebouwd. De laatste jaren is daar ook rouwtherapie bij gekomen. Ik verzorgde hierop ook wat scholingsdagen. Ik zeg snel ja tegen uitdagingen. Dan moet het ontwikkeld worden en krijg ik het benauwd. Ik kom er gelukkig altijd uit en dan is zo’n nieuwe actie weer heel vormend. Ook voor mijzelf. Je moet dan weer literatuur doornemen en goed verwoorden wat je wil zeggen. Het is altijd goed om zo bezig te blijven. Veel activiteiten tegelijk doen zorgt voor een kruisbestuiving. Daar groei je als professional van.”

Hans verwijst naar Vygotsky de zone van de naaste ontwikkeling (ZNO) het Plus 1 principe, waarbij wat een leerling al kan zonder hulp, wordt aangevuld met wat met hulp verder bereikt kan worden. ”In opleidingen is het van groot belang heldere doelen te stellen en te kijken wat studenten kunnen bereiken door zelfsturing en competentiegericht werken. Dat leerde ik op mijn werk in de lerarenopleiding en heb ik ook in de VIT willen inbrengen.”

Bij de VIT wordt Hans in 2000 al snel actief in de onderwijscommissie. “Ik ben bezig geweest met het opzetten van een visitatie-instrument en heb ook meegedacht over contacten met de  NAP/ECP. Ik ben altijd gericht geweest op competentieontwikkeling en zelfsturing van het leerproces.”

Wat vindt Hans van de VIT ontwikkeling? “Ik vind dat de VIT ondanks de stormen die er ook zijn geweest, de focus goed heeft gelegd op kwaliteitsverbetering. Soms met stapjes, soms met sprongen. Dat heeft ook te maken met de gedrevenheid van de verschillende besturen. Ik denk dat de VIT toch wel een van de beste beroepsverenigingen in deze sector is geworden. Door schaalvergroting is de slagkracht nu ook krachtiger, dus kunnen weer meer vernieuwingen doorgevoerd worden. Wat mij betreft zou aandacht voor de kwaliteit van her- en bijscholing een volgende stap kunnen zijn. Dat kan binnen het conglomeraat van verenigingen (koepel), maar ook in de selectie van bij- en nascholingsinstituten. Nu staat groen en rijp door elkaar. Bij de toetsing nu gaat het vooral om uren scholing (dus kwantitatief), terwijl wat mij betreft de kwalitatieve toets belangrijker is. Binnen welke ontwikkeling die je als professional wil maken , hoort welke bij- en nascholing en waarom? Zelfsturing met een gericht doel. Het zou mooi zijn als dat verder uitgewerkt wordt.”

Wat betekent de VIT nu nog voor ons erelid? “Samen zijn, ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en inspiratie opdoen. We werken allemaal in een eenzaam beroep en hebben behoefte aan reflectie, spiegelen en misschien hulp en troost van collega’s. Het is belangrijk om ontwikkelingen binnen ons veld te blijven volgen. De VIT-flits is daarvoor een mooie informatiebron geworden. Ik vind ook dat je als lid actief moet zijn. Daar heb ik altijd wel invulling aan gegeven. Je hebt elkaar veel te bieden. Ik wil dan ook leden oproepen om invulling te geven aan hun lidmaatschap. We zijn een beroepsvereniging. Voel je lid en doe mee (passend bij je levensfase). Pak verantwoordelijkheid en participeer in werkgroepen. Denk mee en ontwikkel mede de beroepsvereniging. Het is de moeite waard, want je leert er zelf ook veel van.”

Ook nu Hans gepensioneerd is, gaat hij verder met zijn praktijk en blijft hij aangesloten bij de VIT. Daar wil hij ook nog actief blijven als adviseur en als lid die andere leden wil ontmoeten, geïnspireerd wil raken en zelf wil inspireren.

Yvon Schuler