De VIT heeft opnieuw een erelid


Op 2 april was er weer een live algemene ledenvergadering. 107 leden waren online aanwezig en 46 leden fysiek.
In de algemene ledenvergadering van 02 april is Hans van der Esch tot erelid benoemd met de woorden van voorzitter Anneke Dorrestein: Je hebt altijd  waar mogelijk je ingezet voor de VIT. De laatste jaren als vertrouwenspersoon. Bescheiden op de achtergrond, maar altijd klaar om mee van gedachten te wisselen, mee te kijken en te adviseren. Voor de bijzondere wijze waarop jij je voor de vereniging verdienstelijk hebt gemaakt, benoemen wij jou tot erelid van de VIT. Om dat te onderstrepen, ontvang je hierbij de oorkonde erelid van de VIT. Deze kreeg hij van Dimitri overhandigt.
Anneke leest ook nog een aantal waarderingen van VIT-leden voor, zoals.  ‘Als ik het iemand gun is het Hans van der Esch wel. Chapeau voor deze mooie (zowel van binnen als van buiten) man. Hij kan prachtig verwoorden, zonder te oordelen, wat er speelt en zet anderen tot denken. Is serieus op de momenten dat het ‘moet’, heeft humor en inderdaad erg bescheiden. Een diepe buiging voor hem.’ En: ‘Hans van der Esch heeft het echt verdiend om in het zonnetje gezet te worden! Naast een kundig therapeut en professional ook als mens liefdevol, vaderlijk en diep empathisch!’

Ze vervolgt met: Je bent ook een belangrijk persoon geweest die de opleiding, die veel van onze leden hebben gevolgd, de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, onderwijskundig op een hoog niveau wist te tillen.

Volkomen verrast en onder luid applaus neemt Hans de oorkonde in ontvangst. Giep geeft hem een viltje met daarop het VIT erelidmaatschap genoemd en van Jacqueline krijgt hij een bos bloemen.
Hans dankt de vereniging voor deze bijzondere eer, want zegt hij: je krijgt een erelidmaatschap niet zomaar. Hij geeft aan actief te willen blijven als therapeut, maar ook op het gebied van scholing. Dit erelidmaatschap geeft hem een stimulans.