De kwaliteit van VIT-kindertherapeuten volgens ouders en hun kinderen


en de volwassen cliënten

De onderzoeksrapportages over 2021 zijn gereed. De uitkomsten zijn net als voorgaande jaren positief.  Alle therapeuten die aan het onderzoek hebben meegedaan en van wie de cliënt de naam heeft genoemd, hebben voor henzelf de antwoorden in een frequentietabel gekregen.
Het nut van de therapie bij een VIT-kindertherapeut wordt door ouders gewaardeerd met gemiddeld een 8,5. Kinderen waarderen het gemiddeld met een 8,4.
Als belangrijkste reden voor het slagen van de therapie wordt de reden dat de therapeut afstemt op het kind het meest aangegeven. Driekwart van de ouders heeft deze genoemd, 75%. Dat de kracht van het kind binnen de therapie centraal staat is de tweede belangrijkste factor, 65%, gevolgd door het vertrouwen van de ouder in de therapeut, 52% en op de vierde plaats staat met 38% de reden inzet van verschillende methodieken. Deze scheelt 1% met de reden dat kind zelf vertrekpunt is en niet de diagnose, 37%.

De volwassen cliënten geven gemiddeld een 8,8 voor het nut van de gevolgde therapie. Door hen worden als belangrijkste factoren voor het slagen van de therapie aangegeven: De deskundigheid van de therapeut het meest aangegeven, 74%, Het inlevingsvermogen van de therapeut, 64%, gevolgd door de respectvolle houding van de therapeut, 47% en op de vierde plaats staat met 40% de reden gebruikte methodiek en interventies.
De deskundigheid en de therapeutische relatie zijn voor de respondenten tezamen de belangrijkste redenen voor het slagen van de therapie.
De rapportages zijn te downloaden. De infographics worden nog gemaakt.