Samenwerking met reguliere zorg


Zilveren Kruis trekt haar besluit om vanaf 1 januari 2022 geen psychosociale hulp meer te vergoeden uit het aanvullend pakket voor mensen jonger dan 18 jaar, niet terug.
RBCZ ondersteunt onze reactie op dit besluit.  Zij heeft de Nederlands Zorgautoriteit een brief hierover gestuurd. Nu valt de Jeugdzorg niet onder het NZa, maar zij hebben wel gereageerd op het bericht van RBCZ met een uitnodiging voor een online gesprek. Dat gesprek is er geweest.
De NZa kent ons aanbod niet, maar is uitermate geïnteresseerd. Dit is goed te begrijpen, want samen met het Zorginstituut Nederland hebben zij op verzoek van het ministerie een advies geschreven over de toekomstige zorg. Hun advies gaat om behoud van goede, betaalbare zorg die voor elke Nederlander toegankelijk is, waarvoor keuzes gemaakt moeten worden. Dit betekent niet minder geld besteden aan zorg, maar wél de zorg anders organiseren zodat het beschikbare geld doelmatiger en daarmee beter kan worden besteed. Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben eind 2020 op verzoek van de minister van VWS een advies hierover uitgebracht: ‘Advies Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’. Als je geïnteresseerd bent naar de inhoud hiervan, kijk dan eens op deze pagina:

Advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’ | Rapport | Zorginstituut Nederland

Dit lijntje is er nu.

Het zijn stap voor stap ontwikkelingen.
Op 27 februari is naar leden die met volwassenen werken een mail gestuurd met een aantal vragen over de samenwerking met reguliere zorg, zoals huisarts, GGZ, et cetera.
Als de V!T Flits verschijnt moet deze informatie al bij ons binnen zijn voor het gesprek met de NZa. Daarom herhalen we de vragen hier niet en verwijzen we je naar de mail van 27 februari.