PraktijkProfiel


Naam Praktijk                  Eenheid Therapie

Praktijkhouder                 Nadja Vos

Locatie(s)                        Utrecht: Driebergen

Website                           www.eenheid-therapie.nl

 

“De ontwikkeling van praktijk is sterk verbonden aan mijn eigen leven”. Nadja geeft aan veel stappen gemaakt te hebben en nog steeds volop ideeën te hebben voor de toekomst . In haar praktijk legt ze de nadruk op een goede verbinding tussen het cognitieve, lichamelijke en spirituele van mensen. “Ik nodig mensen uit om te leven i.p.v. te overleven. Mijn aandacht gaat uit naar het zelfhelend vermogen van mensen en vooral het integraal aanpakken van psychosomatische klachten.”

Sinds 10 jaar voert Nadja haar praktijk in Driebergen. De huidige naam van haar praktijk is relatief nieuw. “Dat komt omdat ik in mijn eigen ontwikkeling ook steeds stappen heb gemaakt en er een passende naam bij moest. Eenheid gaat uit van heelheid van de mens lichaam en geest die op elkaar inwerken. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd om mijn werk te verbreden en te verdiepen.” Nadja is psycholoog en een lichaamsgerichte therapeut, gericht op volwassenen. Zij heeft een trauma opleiding bij Somatic Experiencing gevolgd en merkt dat zij daarmee de juiste richting heeft gekozen.

“Je krijgt de cliënten die bij je passen. Bij mij komen vaak mensen die toevlucht hebben genomen in hun hoofd, wat gezien hun voorgeschiedenis een toepasselijke strategie leek te zijn. Echter verliezen ze daardoor op den duur niet alleen contact met hun lichaam maar ook veel van hun levenskracht. Ze worden moe, krijgen burn-out en allerlei lichamelijke (en geestelijke) klachten. Wanhopig willen ze “terug naar hun lijf” maar het lukt niet. Het lichaam zit “op slot” en werkt niet mee. Doorduwen en wilskracht gebruiken werkt alleen maar averechts. Op zoek gaan naar de oorzaken (bijvoorbeeld traumatische ervaringen in de jeugd), ze herkennen en erkennen om vervolgens te integreren helpt wel om duurzame veranderingen mogelijk te maken. Mijn rol als therapeut in dit proces is om te begeleiden en er voelend aanwezig bij te zijn.”

Om als voorbeeld te nemen, er kwam een man in de praktijk wiens ogen wijd open stonden en die op het puntje van zijn stoel ging zitten. Alles wees op een over- alerte, haast angstige houding. Zijn hulpvraag was om uit zijn hoofd en in zijn lichaam te kunnen komen. Werkelijk alles heeft hij tot dan toe geprobeerd om dat voor elkaar te krijgen: van meditaties tot massages, met gering resultaat. Wij gingen langzaam en veilig te werk en ontdekte veel schrikreacties die al vroeg in zijn jeugd gevormd waren. Door middel van verschillende gesprekstechnieken, opstellingen, lichaamsgerichte interventies en rollen spellen werd een integratie en belichamen van inzichten mogelijk gemaakt. Stapje voor stapje begon hij zijn lichaam te vertrouwen en werd zijn houding opener en ogen zachter. Aan het einde van zijn traject zag ik een totaal ander persoon voor me zitten.”

Nadja geeft aan dat ze nog niet uitgeleerd is. Ze wil steeds verder zoeken naar de verbinding tussen lichaam en geest. “Mijn volgende stap zal zijn dat ik een opleiding Neuro Affective Relational Model (NARM) ga volgen. Rust en vertrouwen in mezelf creëren is mijn eigen doel, maar ook in mijn werk als therapeut. Naast het volgen van NARM is haar ideaal om meer systemisch te gaan werken en in samenwerking te komen met andere therapeuten. “Ik zou het liefst in een soort Therapeuticum voor behandeling van volwassenen willen werken. Dan kan de integrale aanpak nog beter tot z’n recht komen en dat zou ik heel graag mee willen opbouwen hier in de regio Utrecht.”