Juridische Helpdesk voor de leden


Er komen door het jaar heen vragen van leden binnen die juridische kennis vereisen. Het bestuur heeft eens geïnformeerd bij de VvAA, alwaar onze rechtsbijstandsverzekering is afgesloten, of een Juridische Helpdesk voor de VIT leden mogelijk is. En dit bleek het geval.
De VvAA Legal heeft een juridische helpdesk voor onze leden ingericht. Dit houdt het volgende in:
Wanneer jij een vraag van juridische aard hebt, kun je deze per mail aan ons stellen. juridischevraag@vit-therapeuten.nl  Vanuit de VIT wordt jouw mail met vraag doorgestuurd naar het daarvoor beschikbare VIT VvAA Legal e-mailadres.
Met het VIT lid dat de vraag heeft gesteld, wordt vanuit hen op werkdagen binnen 24 uur telefonisch contact opgenomen, of de vraag wordt via de email beantwoord. Zij wegen dit zelf af.
Het juridisch advies betreft een advies van maximaal 15 minuten per consult, oftewel per vraag.
Het bestuderen van stukken en/of het opstellen van documenten, brieven of processtukken en/of het schriftelijk of per email bevestigen van het advies valt hier niet onder.
De instandhoudingskosten voor de Juridische Helpdesk betaalt de VIT en ook draagt zij zorg voor de betaling van de eerste tien vragen die worden gesteld. Dit is veertig euro per een consult van 15 minuten. Voor de volgende tien vragen bedraagt het 15 minuten consult dertig euro.
Over de afgelopen twee jaar zijn er niet meer dan tien juridische vragen per jaar gesteld.
De overeenkomst is voor een jaar. Het bestuur wil eerst bezien hoe dit bevalt en dan beslissen of het wordt gecontinueerd.
De Juridische Helpdesk is iets anders dan de rechtsbijstandsverzekering die je hebt. Daar kun je een beroep op doen als er een klacht over jou door de geschillencommissie, het tuchtcollege of door de klachtencommissie Jeugdwet behandeld gaat worden.