Jungiaanse therapeuten sluiten aan bij de VIT


De Jungiaanse Vereniging voor Analytische Therapeuten, de JVATN, heeft met instemming van haar leden besloten een collectieve overstap te maken naar de VIT.  Door de participatie in de Sector Psychosociaal kenden de twee beroepsverenigingen elkaar. Toen het bestuur van de JVATN het VIT bestuur uitnodigde voor een gesprek, stond het VIT bestuur daar dan ook voor open.
Er zijn een aantal gesprekken geweest om met elkaar van gedachten te wisselen over visie, missie en de eisen die de VIT aan haar leden stelt.
Het JVATN bestuur heeft haar leden steeds geïnformeerd hierover en hen meegenomen in de stappen. Vrijwel alle leden hebben aangegeven te willen overstappen. Per 1 mei zullen de JVATN leden die dit willen, aangesloten zijn bij de VIT. Waarschijnlijk zijn dit rond de 70 therapeuten.
Ook is er een goed gesprek geweest met de directeur van het Jungiaans Instituut Nijmegen – Rump Academie voor Dieptepsychologie. De opleiding tot Analytisch Therapeut duurt vier jaar. De opleiding is, onder meer door de eigen leeranalyse, ook sterk gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de student.
Het bestuur ziet deze aansluiting als een verdere verrijking van de integrale benadering van VIT-therapeuten. In de ALV wordt hier bij stilgestaan.