Een woord vooraf…


Beste VIT-leden,

2021 was een jaar waarin voorzichtigheid en afstand houden nog steeds een rol speelde. We hebben wel onze praktijken open mogen houden.
Velen van ons zijn geconfronteerd met afscheid nemen van een geliefde en soms zelf ernstig ziek geweest, of kampen met een ziekte. Het verdriet van onze leden als we hiervan vernamen, raakt ons.
Ook hebben we afscheid moeten nemen van VIT lid Renée van Steenderen, die op haar afscheidskaart het leven dankte ‘Gracias Al La  Vida’. Ja het leven biedt zoveel ervaringsmogelijkheid, groei, intensiteit en ook schoonheid. Als je dat kan opnemen en met al je ervaringen 2022 in kan gaan, is dat steun.

Wij gaan met deze intensiteit en in verbinding met jullie 2022 in.
Maar niet na in deze V!T Flits nog even terug te blikken op het afgelopen jaar.
Wij wensen jullie een mooie jaarwisseling en tot in 2022.

Het V!T  bestuur,
Anneke Dorrestein   (voorzitter)
Dimitri Roudenko     (secretaris)
Giep van Werven     (penningmeester)
Dorine Hoogendam  (algemeen bestuurslid)
Jacqueline Siksma   (uittredend voorzitter)