Data voor onderbouwing


Anneke Dorrestein heeft als universitair geschoolde en ervaren onderzoeker jaren terug het cliëntenonderzoek voor de VIT opgezet en voert dit ook uit.  Nu zij voorzitter is van de VIT kan zij de onderzoeksgegevens niet meer verwerken en de rapportages schrijven. Omdat het gezien zal worden als belangenverstrengeling en daardoor getwijfeld wordt aan de uitkomsten. Dat moeten we voorkomen.

Zij heeft contact gezocht met het onderzoeksinstituut het PON waar zij 21 jaar heeft gewerkt en dat nu samenwerkt met Telos, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Zij zal met hen spreken over wat zij mogelijk kunnen doen. Daarbij is Anneke door VIT-lid Margot Franken geattendeerd op de organisatie JADS, Jheronimus Academy for Data Science. Margot’s zoon die daar werkt, maakte de verbinding. Anneke heeft met de directeur van JADS nog in december een online gesprek, waarbij de voorzitter van RBCZ aanschuift en uiteraard is Margot’s zoon daarbij aanwezig.

Met RBCZ willen we het breder trekken. JADS wordt gesteund door de universiteit van Tilburg en van Eindhoven, door de gemeente Den Bosch en door de provincie Noord-Brabant. Kortom een mooie ontwikkeling voor 2022 nu we de deur naar de Nederlandse ggz hebben kunnen openen. Met professionals data verzamelen om ons aanbod breder gewicht te geven en inzicht krijgen in hoe we ons beter kunnen profileren.