Hoge waardering van cliënten voor VIT therapeuten


De onderzoeksrapportages over 2020 zijn gereed. De uitkomsten zijn net als over 2019 heel positief. De cijferwaardering van cliënten voor de therapie van VIT-therapeuten is van volwassen cliënten wederom een 8,6, van ouders een 8 en van kinderen is dit evenals vorig jaar een 8,9.
Alle therapeuten die aan het onderzoek hebben meegedaan en van wie de cliënt de naam heeft genoemd hebben voor henzelf de antwoorden in een frequentietabel gekregen.
Hoe doe je mee aan het onderzoek?
In jouw behandelovereenkomst vraag je jouw cliënt toestemming om na afronding van de therapie het e-mailadres voor het onderzoek door te geven. Bijvoorbeeld door deze passage erin op te nemen: Ik geef de therapeut toestemming om mijn e-mailadres voor het cliënttevredenheidonderzoek na de therapie door te geven aan de onderzoeker van de beroepsvereniging.
Ÿ ja
Ÿ nee

Het onderzoek is volstrekt anoniem en het adres wordt alleen gebruikt voor dit onderzoek. Als u meedoet dan krijgt u na afloop van de therapie een e-mail met de vraag of u de online-vragenlijst wilt invullen.

Kindcliënten geef je een uitnodigingskaartje mee. Deze zijn bij het secretariaat op te vragen. In de uitnodigingsmail aan de ouders wordt hen ook gevraagd hun kind te vragen via de vragenlijst feedback te geven.