Welkom VvvK leden


Net nu ik voorzitter ben van de VIT mag ik namens het bestuur de leden van de VvvK welkom heten bij de VIT. Wat een mooi begin. 29 juni hebben we online de eerste kennismaking gehad.

Vanuit mijn werk als coördinator van de RBCZ Sector Psychosociaal had ik contact met de VvvK en heb ik de samenwerking tussen de verenigingen met kindertherapeuten gestimuleerd. Ik hoop dat jullie je thuis voelen of gaan voelen in de VIT. Het werken in een bredere groep kan stimulerend zijn, het samen voor een doel gaan. Ik wil als voorzitter van de VIT hier komende drie jaar een bijdrage aan leveren. Het is leren van elkaar en beseffen dat het werk van de VIT-leden is gericht op jong en oud. De een gaat voor jong en de ander voor oud, oftewel volwassenen. Maar samen gaan wij voor een psychisch gezond leven van mensen, waarin zij groeien en tot hun recht kunnen komen. Misschien klinkt het groots, maar is dit niet onze drive? We hebben het er vast nog over bij onze ontmoetingen.

Enne mocht er iets zijn dat niet fijn verloopt, of onduidelijk is, schroom niet om mij of een van de andere bestuursleden te benaderen.