Save the date ALV: 30 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur


Zoals eerder gedeeld met jullie, wil het bestuur een actievere en meer zichtbare rol gaan spelen in onze vereniging. Dit kan door directere, meer persoonlijke en open communicatie met de leden. Maar ook door in ons steeds complexere werkveld meer naar buiten te treden en pro-actief de belangen van de leden te behartigen. We willen bewaken dat onze therapeuten ondanks toenemende regeldruk en wetgeving zoveel mogelijk hun handen vrij houden om hun werk te kunnen blijven doen. En dat ons werk maatschappelijk wordt gezien en gewaardeerd.
De missie van de VIT is een aantal jaren terug geherformuleerd. En nu heeft het bestuur ook de visie op papier gezet. Het beleidsplan is hierop verfijnd.
Binnen dit kader en het VIT beleidsplan heeft de Comco (Commissie Communicatie) haar communicatieplan geschreven. Ook deze presenteren we op de ALV.
Verder is er een functieprofiel voor het bestuur geschreven. En zullen we een Raad van Advies instellen. Er zijn bij de ingelaste vergadering van 16 juni een aantal vragen gesteld en daar zullen we 30 oktober op terugkomen. Kortom genoeg te delen en we hopen dat je erbij bent.